Behandeling en begeleiding binnen het gezin

Gezin in balans werkt altijd systemisch. De ouder-kindrelatie is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning. De therapeut maakt binnen haar behandeling gebruik van cognitieve gedragstherapie en mentaliseren bevorderende gezinstherapie.

Daarnaast wordt er in de behandeling gewerkt met de volgende uitgangspunten:

In een vertrouwde omgeving
Om een goed beeld te krijgen van het gezin als geheel, werkt de therapeut bij het gezin thuis. Samen met de therapeut wordt er gekeken naar de behoefte en wensen die in het gezin of bij de ouder leven.

Loslaten van de norm
Gezin in balans streeft ernaar dat ouders de (westerse) norm loslaten. Een norm kan voor veel onzekerheid zorgen bij een constant streven daarnaar. Wanneer dit niet lukt, voelen ouders zich falen in hun poging. Kinderen en ouders verschillen van elkaar en het is goed om je eigen balans te vinden.

Contact bevorderen
Hierbij is het van belang dat ouders leren om hun kinderen beter te ‘lezen’ of begrijpen. “Waarom huilt mijn baby zoveel?”. “Hoe komt het dat mijn peuter driftbuien heeft?”. “Hoe komt het dat mijn kind zo angstig is of zich zoveel zorgen maakt?”. Bij veel problemen tussen ouders en kinderen, is er sprake van miscommunicatie. Ouders hierbij ondersteunen, is van groot belang, omdat ouders soms in een negatieve spiraal of in hun gewoonte en patronen vastzitten.

Positiviteit
We kennen allemaal de negatieve gedachten die in ons hoofd ronddwalen. Soms overheersen deze het leven binnen het gezin. Tegen de dag opzien, omdat je het gevoel hebt dat je het niet onder controle hebt en bang bent voor wat komen gaat. Het kan soms beangstigend zijn om na te denken over de toekomst. “Word ik net zo als mijn moeder?”. “Ik ben bang dat ik me niet kan binden aan mijn kindje”. Andere ouders maken zich juist druk om het verleden. “Heb ik mijn zoontje geen tekort gedaan in het eerste jaar, omdat ik niet lekker in mijn vel zat?”. Deze sombere gedachten kunnen worden omgezet in positieve gedachten, maar dat is vaak een lastige opgave. De therapeut houdt je daarom scherp en bewust.

Leven in het hier en nu
Door al onze taken en bezigheden zijn we soms meer in ons hoofd bezig dan in ons lijf. Dit belemmert ouders ook om (emotioneel) beschikbaar voor hun kinderen te zijn. Mindfulnesstechnieken kunnen helpen om meer in het hier en nu te leven. Gezin in balans leert je genieten van het contact dat je met je kindje hebt, in plaats van dat je dit zonder aandacht doet en in je gedachten bijvoorbeeld bij de huishoudelijke taken bent.

Gesprek met het kind
De therapeut levert altijd maatwerk. Het kan zijn dat de betreffende gezinssituatie vraagt om een losstaand gesprek met het kind alleen. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen niets af weten van de persoonlijke welzijnstoestand van de moeder of vader. Dit wordt ook wel een KOPP-gesprek genoemd.

Video-opnames
Wanneer ouders daar open voor staan, kan er gewerkt worden met video-opnames. Videobehandeling is dé manier om ouders op een afstand naar het samenspel tussen ouder en baby/kind te laten kijken. Op deze manier kunnen ouders bewust worden van de signalen die het kindje geeft en daarmee inspelen op de behoefte van het kindje.