Karlijn Arntz

Karlijn Arntz

Karlijn is oprichter van Gezin in Balans. Na jaren met veel plezier in een grote GGZ-instelling te hebben gewerkt en veel kennis te hebben opgedaan met de psychiatrie, heeft Karlijn er bewust voor gekozen om een eigen praktijk op te zetten. De praktijk is gericht op de behandeling van (aanstaande) ouders en jonge kinderen, met als doel het versterken van de ouder-kindrelatie (veilige hechtingsrelatie) en het vergroten van zelfvertrouwen bij ouders. Karlijn heeft als doel dat elk gezinslid zich geborgen en vertrouwd voelt binnen het gezin. Gezin in Balans is de eerste en enige praktijk in Tiel en omgeving die zich specifiek richt op de behandeling van de (aanstaande) ouder-kindrelatie.

Karlijn is orthopedagoog van beroep en geboren en getogen in Tiel. Na het afronden van de universitaire opleiding is ze aan de slag gegaan bij het Trimbos-instituut (kennisinstituut) en een GGZ-instelling in het oosten van het land. Op deze manier heeft zij kennis, ontwikkeling, onderzoek met de directe cliëntenzorg kunnen combineren. Ze heeft zo’n 10 jaar werkervaring opgedaan op een preventieafdeling met zowel individuele ondersteuning als met groeps- en trainingswerk. Zo heeft ze gewerkt met kinderen met (faal-)angstklachten, ouders van kinderen met een eetstoornis, kinderen van ouders met psychische problemen (deskundig in KOPP-problematiek) en heeft ze veel sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen en jongeren gegeven. Daarnaast is ze gecertificeerd MindfulKids trainer.

Uiteindelijk heeft Karlijn zich gespecialiseerd in het werken met ouders die veel stress ervaren of psychische problemen hebben, voornamelijk de ouders met jonge kinderen. Ze heeft hiervoor verschillende opleidingen en trainingen gevolgd. Onder andere in het observeren van ouder-kind interacties en de Ouder-baby Interventie die opgenomen is in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en de Infant Mental Health opleiding (IMH). Daarnaast is Karlijn werkzaam geweest in het Infant Mental Health team (IMH) binnen de GGZ-instelling.

Niet onbelangrijk: Karlijn is zelf ook moeder. “Het moederschap is een mooie en waardevolle aanvulling in het werken met ouders en kinderen. Begrip en herkenning voor wat ze meemaken, vinden ouders zeer prettig. En ontzettend leuk om ouders ook hele praktische, werkbare tips mee te kunnen geven.”

Karlijn is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO, 23666) en het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ, 100007490).

Sanne de Haas

Ik ben Sanne de Haas en sinds januari 2023 met veel plezier, als GZ-psycholoog, verbonden aan Gezin in balans. Ik vind het belangrijk om vanuit gelijkwaardigheid en met het oog voor de kwetsbaarheid van het ouderschap een samenwerking aan te gaan. Transparantie, respect, vertrouwen en humor zijn voor mij kernbegrippen om te kunnen werken aan ontwikkeling en groei. Ik probeer een veilige omgeving te creëren, waarin ik kijk naar de klachten in de actuele context van het hele gezin en met oog voor gebeurtenissen in het verleden, intergenerationele effecten en actuele triggers. Op deze manier kunnen we samen aan de slag om klachten te verminderen maar vooral krachten en kwaliteiten te versterken.