Vergoedingen voor hulp
Gezin in balans heeft contracten gesloten met de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe. Bent u inwoner van één van deze gemeenten, dan krijgt u met een verwijsbrief van uw huisarts, kinderarts, jeugdarts de kosten volledig vergoed.

Informatie voor verwijzers
Verwijzing door huisarts, jeugdarts of kinderarts: De behandeling van de ouder-kindrelatie valt onder Jeugdhulp binnen de Jeugdwet. Bovenstaande gemeenten hebben bepaald dat de verwijsbrief áltijd op naam van het kind moet staan.
Verwijzing door sociaal team: Wordt de verwijzing door het sociaal team gedaan, kan de code 41A03 gebruikt worden.
Verwijzing door jeugdbeschermers: Enkel voor jeugdbeschermers is er afgesproken om één uniform aanmeldformulier te gebruiken, bestaande uit twee delen: Aanmeldformulier jeugdhulp deel 1; Aanmeldformulier Jeugdhulp deel 2.

Tarieven
Mocht u buiten het betreffende gebied woonachtig zijn of wilt u zonder verwijzing van een arts gebruik maken van de diensten van Gezin in balans, dan kunt u een vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering krijgen en gelden de onderstaande tarieven:

Kennismaking (30 min) Kosteloos
Vervolgconsult (60 min directe tijd, 30 min indirecte tijd) 95 euro

Werkwijze
Een consult duurt ongeveer een uur. Tijdens het eerste consult wordt een behandelplan gemaakt. Dit houdt in dat de doelen waar naar toegewerkt gaat worden, vastgesteld worden. Tevens wordt er een schatting gemaakt van het aantal consulten dat nodig zal zijn om deze doelen te behalen. Halverwege het traject worden de doelen geëvalueerd.

Wachttijden
Er is momenteel een wachttijd van 4 à 6 weken.

Interesse?
Zoek je ondersteuning, maar twijfel je of je bij Gezin in balans bij het juiste adres bent? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of per telefoon 06-28 444 678.

Annulering afspraak
Mocht je niet kunnen komen op een afspraak, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren aan. Bij annulering binnen 24 uur zal er €50,- in rekening worden gebracht.

Klachten
Gezin in balans streeft naar goede kwaliteit van hulpverlening. Ondanks dat kan er ook helaas iets misgaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden over de behandeling/begeleiding of bejegening. Wij zien klachten als mogelijkheid om de zorg te verbeteren. In het geval van klachten of zorgen horen we dit graag van jouzelf, zodat we dit open en eerlijk kunnen bespreken. Dit geeft de grootste kans om dit naar ieders tevredenheid op te lossen. Heeft dit niet het gewenste resultaat, kun je in de Klachtenregeling Jeugdwet en Wmo (Stichting Klachtenregeling.nl) de beschreven stappen volgen.