Met ingang van 1 januari 2016 heeft Gezin in balans contracten gesloten met de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe.

Bent u inwoner van één van deze gemeenten, dan krijgt u met een verwijsbrief van uw huisarts, kinderarts, jeugdarts de kosten volledig vergoed.

Mocht u buiten het betreffende gebied woonachtig zijn of wilt u zonder verwijzing van een arts gebruik maken van de diensten van Gezin in balans, dan kunt u een vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering krijgen en gelden de onderstaande tarieven:

Eerste consult gratis
Vervolgconsult 85 euro

Een consult duurt ongeveer een uur. Tijdens het eerste consult wordt een behandelplan gemaakt. Dit houdt in dat de doelen waar naar toegewerkt gaat worden, vastgesteld worden. Tevens wordt er een schatting gemaakt van het aantal consulten dat nodig zal zijn om deze doelen te behalen. Halverwege het traject worden de doelen geëvalueerd.

Vergoedingen via de aanvullende zorgverzekering
Wil je in aanmerking komen voor vergoeding van onze zorg? Veel zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten via de aanvullende verzekering. Dit kan omdat de therapeut als psycho-sociaal therapeut erkend is door de Nederlandsche Federatie Gezondheidszorg (NFG) en geregistreerd sta bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Of u in aanmerking komt voor vergoeding hangt mede af van uw hulpvraag en de ernst van de klacht. Meer informatie over welke zorgverzekeraars zijn aangesloten, kunt u vinden op www.de-nfg.nl of www.rbcz.nu.

Indien je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding via je zorgverzekeraar, neem dan vooraf contact op met je eigen verzekeraar. Gebruik voor overleg, naast de praktijknaam, ook de AGB-code van de praktijk (94061975) en mijn AGB-code als zorgverlener (94100345 ). Bij het aanspreken van je aanvullende verzekering, heeft u niet te maken met uw wettelijk verplicht Eigen Risico.

Mocht u een PGB hebben, bestaat er ook de mogelijkheid om de kosten voor therapie vanuit dit budget te vergoeden. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Graag wijzen we u op de mogelijkheid de gemaakte kosten voor therapie af te trekken bij uw belastingaangifte als ‘bijzondere ziektekosten’, indien u niet in aanmerking komt voor vergoedingen.

Interesse?
Zoek je ondersteuning, maar twijfel je of je bij Gezin in balans bij het juiste adres bent? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of per telefoon 06-28 444 678.

Annulering afspraak
Mocht je niet kunnen komen op een afspraak, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren aan. Bij een niet tijdige annulering zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

nfg     logo rbcz