De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website hetgezininbalans.nl bezoekt.
1. Beheer
De website hetgezininbalans.nl staat onder beheer van Gezin in Balans. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan hetgezininbalans.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. Gezin in Balans zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Gezin in Balans, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

4. Disclaimer
Gezin in Balans is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

5. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Gezin in Balans kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het verwerken van de bestelling.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Gezin in Balans denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
d. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Gezin in Balans zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Gezin in Balans verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

7. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Gezin in Balans kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Gezin in Balans voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.