De term ‘mentaliseren’ staat voor het vermogen van mensen om anderen te zien als individuen met elk hun eigen gedachten, gevoelens en verlangens. Ieder persoon heeft zijn eigen mentale ervaringswereld. Dit heeft invloed op het gedrag van die persoon.

Mentaliseren bevorderende gezinstherapie (MBT-F) is een kortdurende systeembehandeling. Doel is om meer inzicht te krijgen in de verschillen in eigen en andermans belevingen (gevoelens en gedachten) en om daarmee meer verbondenheid met de ander te vergroten. Gezinsleden zullen zich meer begrepen, gehoord en gezien voelen. Voor zowel kinderen als volwassenen bevordert het een gevoel van geborgenheid. Zeer belangrijk voor de gehechtheidsrelatie. Gezinsleden die goed kunnen mentaliseren, kunnen makkelijker zelf met oplossingen komen.